Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Litewska Akademia Muzyczna i Teatralna w Wilnie (LMTA)
Rodzaj instytucji: uczelnia artystyczna
Litewska Akademia Muzyczna i Teatralna w Wilnie (LMTA) powstała
z przekształcenia Narodowego Konserwatorium w Litewską Akademię Muzyczną (1992) i rozbudowania jej oferty programowej o kierunki teatralne (2004). Jest obecnie jedyną na Litwie państwową szkołą wyższą kształcącą wykwalifikowanych specjalistów w czterech dziedzinach: muzyce, teatrze, sztukach plastycznych
i sztukach multimedialnych, na poziomie licencjackim i magisterskim. Od 2011 roku oferuje również czteroletnie studia doktoranckie z zakresu muzykologii i teatrologii,
a także dwuletnie podyplomowe studia przeznaczone dla reżyserów, kompozytorów
i dyrektorów instytucji kultury. Kładzie nacisk na wymianę międzynarodową nie tylko studentów, lecz także wykładowców, dbając o rozwój kadr i wypracowywanie metod szkolnictwa artystycznego. Ponadto misją LMTA jest wspieranie rozwoju kultury litewskiej poprzez budowanie aktywnego, kreatywnego i artystycznego partnerstwa
z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami. Istotnym aspektem jej działalności jest tworzenie warunków do rozwoju muzykologii, teatrologii i filmoznawstwa oraz organizowanie licznych wydarzeń dla lokalnej społeczności: przedstawień teatralnych i tanecznych, pokazów filmowych, koncertów, festiwali, otwartych wykładów i kursów, klubów dyskusyjnych, warsztatów dla dzieci.