Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Bawarska Akademia Teatralna w Monachium (BTAE)
Rodzaj instytucji: uczelnia artystyczna
Bawarska Akademia Teatralna w Monachium (BTAE) została założona w 1993 roku. Nosi imię Augusta Everdinga, niemieckiego reżysera operowego i wieloletniego dyrektora generalnego teatrów bawarskich. Z jego inicjatywy w roku 1988 wyremontowano zniszczony podczas wojny zabytkowy gmach Prinzregententheater, który stał się siedzibą szkoły. Obecnie mieszczą się tam trzy sceny: operowa, dramatyczna i studyjna oraz sale wykładowe. BTAE prowadzi studia w ramach ośmiu specjalizacji: aktorstwo, reżyseria, opera, musical, scenografia, dramaturgia, charakteryzacja i krytyka. Kładzie nacisk na ścisłe powiązanie praktyki z teorią, uznając, że wszechstronne interdyscyplinarne wykształcenie artysty i wsparcie jego warsztatu znajomością idei i dyskursów humanistycznych jest niezbędne we współczesnym teatrze. W ciągu roku akademickiego studenci przygotowują około czterdziestu przedstawień, z których połowa jest prezentowana publicznie w regularnym cyklu repertuarowym na scenach teatru szkolnego. Od roku 2012
w BTAE funkcjonuje rozbudowany system stypendialny, który gwarantuje środki na zgłaszane przez studentów projekty artystyczne, także o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym.